اخبار بورس

جزییات افزایش سرمایه چند نماد بورسی و فرابورسی| افزایش سرمایه ۸ نماد ثبت شد

جزییات افزایش سرمایه چند نماد بورسی و فرابورسی| افزایش سرمایه ۸ نماد ثبت شد

به گزارش یولن، افزایش سرمایه یکی از راه‌های تامین مالی به منظور توسعه و گسترش و بهبود عملکرد مالی یک شرکت است. این فرآیند برای سهامداران نیز بسیار حائز اهمیت است. چندروز گذشته نیز اطلاعیه‌های متعددی در خصوص هر یک از مراحل افزایش سرمایه در سامانه کدال منتشر شده است که در این گزارش به تشریح جزئیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته ایم

نتایج حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده چنوپا

پیرو افزایش سرمایه شرکت نئوپان ۲۲ بهمن  از مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی نتایج حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده به شرح جدول ذیل ارائه می‌گردد. 

ثبت افزایش سرمایه پردیس

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰  افزایش سرمایۀ شرکت سرمایه گذاری پردیس  از مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ میلیون ریال، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

ثبت افزایش سرمایه قاروم

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷  افزایش سرمایۀ شرکت قند ارومیه  از مبلغ ۱۷۱,۶۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳۴۳,۲۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۱۷۱۶۰۰ میلیون ریال، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

ثبت افزایش سرمایه کماسه

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲  افزایش سرمایۀ شرکت تامین ماسه ریخته گری از مبلغ ۱,۸۴۶,۸۷۴ میلیون ریال به‌مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۱۱۵۳۱۲۶ میلیون ریال، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

ثبت افزایش سرمایه وکغدیر

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲  افزایش سرمایۀ  شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر از مبلغ ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳۸,۳۶۵,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۱۹۸۶۵۰۰۰ میلیون ریال، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

ثبت افزایش سرمایه  غدانه

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹  افزایش سرمایۀ شرکت کارخانجات پنبه ودانه‌های روغنی خراسان از مبلغ ۵۴۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۱۴۶۰۰۰۰ میلیون ریال، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی )  در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

 ثبت افزایش سرمایه شیران

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰  افزایش سرمایۀ شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران  از مبلغ ۱۹,۲۸۰,۳۵۲ میلیون ریال به‌مبلغ ۵۴,۴۳۳,۶۵۰ میلیون ریال (از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها مبلغ ۳۵۱۵۳۲۹۸ میلیون ریال و میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی ) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

ثبت افزایش سرمایه شگامرن

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵  افزایش سرمایۀ شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون از مبلغ ۶۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲۸۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۲۲۰۰۰۰ میلیون ریال، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه اوان

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ هیئت مدیره شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار سرمایه، توسعه فعالیت‌ها در زنجیره ارزش با راه اندازی مراکز داده، مشارکت در کسب و کار‌های نوپا و ایجاد پشتوانه مالی با خرید ملک اداری ارائه گردید.

ثبت افزایش سرمایه کترام

 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶  افزایش سرمایۀ شرکت تولیدی کاشی تکسرام از مبلغ ۸۹۶,۴۰۷ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۶۹۶,۴۰۷ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۸۰۰۰۰۰ میلیون ریال، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی ) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

تصمیمات هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه رافزا

باستناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ و اطلاعیه زمان تشکیل جلسه هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه، مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ موضوع افزایش سرمایه به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

اعلامیه پذیره نویسی عمومی  کگل

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت معدنی و صنعتی گل گهر از مبلغ ۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، تعداد ۴۷,۳۵۹,۲۲۱,۰۳۴  سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۱,۱۴۰,۷۷۸,۹۶۶  سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲  لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ تعیین شده است.

 

مجله خبری یولن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا