جمهوری آذربایجان آذربایجان شرقی تولید بخش کشاورزی صنعت مدیر جهادکشاورزی شهرستان خداآفرین انار پنبه رودخانه ارس فارس تبریز ورزقان خداآفرین ترکیه ورامین صنایع نساجی روغن کشی

دکمه بازگشت به بالا