فارس من انتقال آب سد نساء بم به شهرهای شرق استان کرمان علی رشیدی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمان کشاورزان پایین‌دست سد نساء بم حق‌آبه‌ خود را دریافت می‌کنند

دکمه بازگشت به بالا