مرز باجگیران مرزهای مشترک با ترکمنستان مرز سرخس مرز لطف آباد مرز اینچه برون بازارچه مرزی باجگیران عشق آباد ترانزیت کالا از مرز باجگیران مشکلات مرزی باجگیران رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان

دکمه بازگشت به بالا