پاکستان صبر مردم افغانستان را نیازماید عواقب بد برپاکستان حملات هوایی پاکستان طالبان

دکمه بازگشت به بالا