کاردار سفارت سوئد وزارت خارجه عراق احضار کاردار سفارت سوئد در بغداد سوزاندن قرآن اهانت به قرآن

دکمه بازگشت به بالا