سلامت

همه چیز درباره دادپزشک؛ تعرفه صدور جواز دفن چقدر است؟

همه چیز درباره دادپزشک؛ تعرفه صدور جواز دفن چقدر است؟

گروه جامعه یولن – طرح دادپزشک، صدور جواز دفن را ساماندهی و از ارجاع غیرضروری اجساد به مراکز پزشکی قانونی در کشور جلوگیری می کند، این طرح با خدمت‌رسانی بهتر و سریع تر به مردم موجب کاهش تالم مراجعه کنندگان، کاستن از تشریفات اداری و نیز کاهش ورودی به دستگاه قضایی شده است.

طرح دادپزشک از نخستین ماه های سال ۹۲ ابتدا در استان تهران آغاز که با اجرای آن بخش قابل توجهی از ارجاعات بی مورد به تالارهای تشریح جلوگیری شد.

دادپزشکان، پزشکان متخصص و کارشناسان آموزش دیده‌ای هستند که در زمینه مشاوره به مراکز درمانی، کادر پزشکی، معاینات اجساد و صدور جواز دفن فعالیت دارند؛ این افراد در صورت تشخیص فوت طبیعی و غیرضروری بودن ارجاع اجساد به تالارهای تشریح و تعیین دقیق علت فوت برای متوفی جواز دفن صادر می کنند؛ به بیان دیگر دادپزشک با استقرار در بیمارستان ها و مراکز درمانی از ارجاع غیرضروری متوفیان به سیستم قضایی و پزشکی قانونی جلوگیری می کند.

این طرح از سوی سازمان پزشکی قانونی با همکاری وزارت بهداشت به منظور دقیق شدن معاینات متوفیات و علمی شدن صدور گواهی فوت از تشکیل پرونده های بی مورد با عنوان مرگ مشکوک که فوت آنها قابل تشخیص و طبیعی بودن فوت قابل احراز است در دستگاه قضایی و سازمان پزشکی قانونی جلوگیری می کند.

باتوجه به اینکه در بسیاری از فوت هایی که رخ می دهد سیمای مرگ و علت آنها مشخص نیست، طی توافقی که بین سازمان پزشکی قانونی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۲ صورت گرفت مقرر شد تا صدور جواز دفن سامان دهی شود.

صرفه جویی در وقت و هزینه مردم و کاهش ارجاع پرونده های بی مورد

رییس هیات امنای موسسه پزشکان معتمد دادپزشک، سازمان پزشکی قانونی کشور در گفت و گو با خبرنگار یولن به اقدامات انجام شده برای گسترش فعالیت‌های دادپزشک و توسعه خدمات آن اشاره کرد و گفت: فعالیت دادپزشکان در سراسر کشور موجب صرفه جویی در وقت و هزینه مردم و کاهش ارجاع پرونده های بی مورد به دستگاه قضایی کشور می شود.

دکتر امیدرضا کارگربیده با اشاره به سابقه تشکیل دادپزشک، افزود: اجرای طرح دادپزشک توسط سازمان پزشکی قانونی از سال ۱۳۹۳ در کشور آغاز و با توجه به فواید آن برای مردم، مؤسسه پزشکان معتمد تشکیل و دادپزشک در کشور فعال شد.

فعالیت دادپزشکان در سراسر کشور موجب صرفه جویی در وقت و هزینه مردم و کاهش ارجاع پرونده‌های بی مورد به دستگاه قضایی کشور می شود

رییس هیات امنای موسسه پزشکان معتمد دادپزشک، افزود: قانونگذار با توجه به ضرورت ساماندهی خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز کشور و پیرو سیاست قضازدایی، در بند (ج) ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور، به این سازمان مجوز داد که می تواند برخی از خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز شرکت‌های دولتی، ادارات، بیمه ها، مراکز تشخیصی – درمانی و آحاد مردم را به جز مواردی که مربوط به بند (۱) ماده یک قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی است (مواردی که از سوی مراجع قضایی ارجاع می شود) به گروهی به نام پزشکان معتمد (دادپزشک) واگذار کند و بر عملکرد آن ها نیز نظارت داشته باشد.

وی تصریح کرد: قانونگذار همچنین متذکر شد که آیین نامه  اجرایی این قانون توسط سازمان پزشکی قانونی کشور و وزارت دادگستری نوشته شود و بعد از تصویب و ابلاغ این قانون از سوی مجلس شورای اسلامی، سازمان پزشکی قانونی آیین نامه اجرایی را با همکاری وزارت دادگستری تدوین کرد که با تأیید رییس قوه قضاییه، تصویب و ابلاغ شد.

کارگربیده با اشاره به تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی دادپزشک توسط رییس وقت قوه قضاییه، تصریح کرد: این آیین نامه در سال ۱۳۹۶ تصویب و با امضای رییس وقت قوه قضاییه به سازمان زشکی قانونی ابلاغ شد، پس از آن نیز در سال ۱۳۹۷ اساسنامه گروه پزشکان معتمد تهیه و در سال ۱۳۹۸ با ویرایش نهایی تصویب و به اجرا درآمد.

وی ادامه داد: بر اساس اساسنامه، ارکان موسسه شامل هیات امنا، مدیرعامل، خزانه دار و بازرسان است که هریک وظایف و اختیارات مشخصی را عهده‌دار هستند.

همه چیز درباره دادپزشک؛ تعرفه صدور جواز دفن چقدر است؟

هدف اصلی دادپزشک، ساماندهی صدور جواز دفن 

کارگر بیده هدف اصلی از فعالیت دادپزشک را ساماندهی صدور جواز دفن در کشور عنوان کرد و افزود: مهم ترین هدف از اجرای این طرح ساماندهی صدور جواز دفن در کشور و ارتقای صحت و دقت در صدور این جوازها است به نحوی که علت مرگ به طور دقیق مشخص و مبین باشد و همچنین از آنجا که در بسیاری مرگ های غیرقضایی و غیرمشکوک، به ویژه در موارد وفات افراد در منزل، که بستگان متوفی برای اخذ جواز دچار سردرگمی می شدند، طرح دادپزشک راه اندازی شد تا سهولت دسترسی به مرکزی معتبر و قابل اطمینان و با تعرفه مشخص و مورد تایید را برای مردم در زمینه صدور جواز دفن فراهم کند.

رییس هیات امنای موسسه پزشکان معتمد دادپزشک پزشکی قانونی، تصریح کرد: دادپزشکان، پزشکان متخصص، کارشناس و آموزش دیده ای هستند که نسبت به مشاوره، معاینه اجساد (غیرقضایی) و صدور جواز دفن تحت نظارت سازمان پزشکی قانونی کشور فعالیت و در حال حاضر در ۳۰ استان کشور، به مردم ارائه خدمت می کنند.

به گفته وی فعالیت دادپزشک علاوه بر صرفه جویی در وقت و هزینه مردم و ارتقای دقت و صحت در صدور جواز دفن از ارجاع بسیاری پرونده های بی مورد به تالارهای تشریح جلوگیری می کند.

تعرفه دادپزشک پس از تایید رییس قوه قضاییه ابلاغ می شود

رییس هیات امنای پزشکان معتمدپزشکی قانونی با اشاره به اینکه تعرفه دادپزشک با تایید رییس قوه قضاییه ابلاغ می شود، گفت: مطابق با آیین نامه اجرایی، تعرفه‌ خدمات دادپزشک توسط هیات امنای پزشکان معتمد به هیات عامل پیشنهاد می شود، پس از آنکه تعرفه پیشنهادی به تصویب هیات عامل پزشکان معتمد رسید، به رییس قوه قضاییه ارائه می شود و در نهایت پس از تأیید وی به مجموعه دادپزشک برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

وی ادامه داد: تعرفه صدور جواز دفن توسط دادپزشک در سال جاری مبلغ ۳۲۰ هزار تومان تعیین شده که این مبلغ بسیار کمتر از تعرفه جواز دفنی است که توسط وزارت بهداشت تعیین شده و دریافت می شود.

رییس هیات امنای پزشکان معتمد، پزشکی قانونی تصریح کرد: موسسه پزشکان معتمد از نظر اعتبار و بودجه با مشکلاتی مواجه است و از سویی تعرفه بالاتر وزارت بهداشت نسبت به تعرفه دادپزشک نیز موجب شده مجموعه متحمل فشارهای زیادی شود که امیدواریم با رایزنی های صورت گرفته و نیز ارتقای آگاهی ها در خصوص اهمیت فعالیت دادپزشکان و منافع آن برای مردم این مشکلات برطرف شود.

خدمات دادپزشک قابل ارائه در حوزه معاینات بالینی است

کارگربیده در ادامه با اشاره به امکان توسعه فعالیت دادپزشک افزود: بر اساس قانون به پزشکی قانونی اجازه داده شده که برخی خدمات غیر قضایی خود را واگذار کند که بر این اساس امکان واگذاری برخی خدمات در حوزه معاینات بالینی نیز وجود دارد، برای این اقدام ابتدا باید مواردی که امکان واگذاری آن وجود دارد و غیرقضایی است توسط سازمان پزشکی قانونی احصا و به رییس قوه قضاییه ارائه و در صورت تایید وی واگذاری انجام شود.

وی افزود: همچنین در حال حاضر برخی از مصدومان تصادفات رانندگی در زمان بستری در بیمارستان توسط دادپزشکان معاینه می شوند و صدمات آن‌ها گواهی می شود که این امر مانع تضییع حقوق آنها خواهد شد.

همه چیز درباره دادپزشک؛ تعرفه صدور جواز دفن چقدر است؟

صدور بیش از ۹۴ هزار گواهی فوت در سال ۱۴۰۰

کارگر بیده با اشاره به آمار فعالیت های دادپزشک در سراسر کشور، افزود: در حال حاضر صدور جواز دفن (موارد غیر قضایی) توسط دادپزشک در ۳۰ استان کشور انجام می شود و در این بین برخی استان ها مانند استان البرز، فارس، کرمان، قم و لرستان از سایر استان ها در موضوع دادپزشک فعال تر هستند.

به گفته وی تعداد جواز دفن های صادر شده توسط دادپزشک در سال گذشته(۱۴۰۰) در کشور ۹۴ هزار و ۶۵ مورد بوده در حالی که این رقم در سال قبل از آن (۱۳۹۹)، ۸۷ هزار و ۶۹۵ مورد گزارش شده است.

در حال حاضر صدور جواز دفن (موارد غیر قضایی) توسط دادپزشک در ۳۰ استان کشور انجام می شود و در این بین برخی استان ها مانند استان البرز، فارس، کرمان، قم و لرستان از سایر استان ها در موضوع دادپزشک فعال‌تر هستند

فعالیت های دادپزشک توسعه می یابد

کارگربیده در ادامه با بیان اینکه فعالیت های دادپزشک به ویژه در موضوع صدور جواز دفن به نفع مردم است، اظهار داشت: با وجود آنکه طی چند سال اخیر تبلیغات چندانی در مورد فعالیت دادپزشک و آگاهسازی در مورد خدمات آن صورت نگرفت، اما در نظر داریم در سال جاری این موضوع را جدی تر دنبال و خدمات آن را گسترش دهیم چرا که این موضوع نه تنها مطالبه ادارات دادگستری است بلکه در نهایت به نفع مردم نیز خواهد بود.

وی گفت: به عنوان مثال در موضوع صدور جواز دفن، مردم با حضور دادپزشکان خدمات با کیفیت و مناسبی را با تعرفه پایین و در کوتاهترین زمان ممکن دریافت می کنند، چرا که این موسسه زیر نظر سازمان پزشکی قانونی کشور ارائه خدمت می کند و نظارت کامل بر عملکرد آن وجود دارد.

اگر مرگی در منزل اتفاق بیفتد، مردم باید با چه مرکزی برای صدور جواز دفن تماس بگیرند؟

رییس هیات امنای پزشکان معتمد با انتقاد از این موضوع که در حال حاضر مردم، مرکزی را برای صدور جواز دفن در موارد غیر بیمارستانی و غیرقضایی نمی شناسند، افزود: اگر فردی در منزل از دنیا برود و این مرگ در بیمارستان اتفاق نیفتاده باشد و از طرفی جنبه قضایی نیز نداشته باشد، مردم نمی‌دانند باید با چه مرکزی برای صدور جواز دفن تماس بگیرند در حالی که دادپزشک به همین منظور تشکیل شده تا هم از جهت سهولت در ارائه خدمت و هم از جهت دقت و صحت کار، خدمت مناسبی به مردم ارائه شود تا در شرایط خاص از دست دادن عزیزانشان ‌کمترین دغدغه را از این بابت داشته باشند، اما نکته مهم این است که این مجموعه و خدمات آن هنوز برای مردم شناخته شده نیست.

وی ادامه داد: هموطنان در تهران برای بهره‌مندی از خدمات دادپزشک می توانند با شماره ۱۵۳۰ (بهشت زهرا) و یا شماره ۷۷۵۳۷۵۳۰ تماس بگیرند و ضمن اخذ راهنمایی برای صدور جواز دفن متوفی اقدام کنند. اما در سایر استان ها، از آنجا که مرکز استقرار دادپزشک در هر استان متفاوت است، در حال حاضر و تا پیش از اختصاص شماره تلفن اختصاصی، هموطنان می توانند در صورت نیاز به این خدمات از مرکز پزشکی قانونی استان و یا آرامستان شهر محل سکونت خود راهنمایی بگیرند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا